กรรมทันตา

60฿

รหัสสินค้า : 9786162681202.
โดย. : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
พิมพ์ : 4 สี
กระดาษ : ปอนด์
จำนวน : 128 หน้า
ขนาด : 14.5x21cm.
น้ำหนัก : 0 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาในเล่ม… 
๐ กรรมทันตา
๐ พระคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
๐ กรรมฐานแก้กรรมได้
๐ อานิสงส์ในการสวดพุทธคุณ
โดย.. พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)

หนังสือรวมพระธรรมเทศนาชุด “กรรมทันตา” เรื่องนี้ ผู้รวบรวมได้รวบรวมเอามงคลธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือนามสามัญที่เราเรียกขานกันด้วยความเคารพว่า หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี พระมหาเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนกรรมฐานและการดำเนินชีวิตแก่ญาติโยมได้เข้าใจง่าย โดยในเล่มนี้ได้นำคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ มารวมไว้ด้วยกัน ๔ เรื่อง คือ กรรมทันตา, พระคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล, กรรมฐานแก้กรรมได้ และอานิสงส์ในการสวดพุทธคุณ ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้มีความเคารพในตัวหลวงพ่อได้ดื่มด่ำในบทพระธรรมเทศนาอย่างจุใจ

———————————————
คลิกเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ


———————————————
ปกรอง
รักตัว กลัวกรรม ก็อย่าทำชั่ว
อนุโมทนาทานกถา
———————————————
**กรรมทันตา โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์**
– วันเกิด หรือวันขึ้นปีใหม่ คือ วันสำหรับใช้ทบทวนชีวิตที่ผ่านพ้น
– วิธีเลี้ยงวันเกิดตนให้ได้บุญ ก็ด้วยตอบแทนคุณผู้ให้กำเนิดเกิดกาย
– วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ ก็เป็นวันที่กำหนดให้นึกถึงความกตัญญู
– ผู้น้อยดี เพราะมีผู้ใหญ่เป็นตัวอย่าง
– ทางเกิดบุญจริงแท้ แม้แนะให้ก็ไม่ค่อยทำกัน
– ตนเท่านั้น เป็นที่พึ่งของตน
– คนทำกรรมฐาน จะรู้เหตุการณ์ในชีวิต
– ชั่ว-ดี อยู่ที่ทุกคนลิขิตเอง
– จะเร่งบำเพ็ญเพียรให้ก้าวหน้า ท่านต้องอย่านำปัญหามาให้เกิดกังวลใจ
– ชาวคาทอลิกยังมีศรัทธาในการปฏิบัติ
– จะมาวัด ควรหัดดูแผนที่จะไม่หลงทาง
– ปล่อยวางทุกอย่าง มาแล้วต้องทำให้ได้
– ครอบครัวไหนขาดธรรม จะมีแต่ความทุกข์
– ครองเรือนอย่างสุขสันต์ เพราะคิดกันเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน
– ไม่เคยทำกรรมฐาน จึงขาดสติยับยั้งใจ
– ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ล้วนต้องตายกันทั้งนั้น
– ถ้ากรรมตามทัน ไม่มีวันหนีพ้น
– คนหัวไม่มี มักสิ้นชีวีอย่างไม่คาดฝัน
– เมื่อถึงคราวกรรมบันดาล ถึงกล่าวเตือนกันอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง
– คนที่ตายโดยไม่ทันระวัง ชีวิตหลังความตายจะไปสู่ทุคติ
– ผู้ที่ตายด้วยแรงโลภะ โทสะ โมหะ
– จะไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย เดรัจฉาน
– ฝึกทำจิตก่อนตาย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ
– เรื่องบางอย่างต้องฟังหูไว้หู ตามไปดูให้รู้จริง
– ยิ่งอารมณ์เสียเท่าใด ยิ่งทำให้ขาดสติ
– ทุกชีวิตมีกรรม ให้เวียนว่ายในสังสารวัฏ
– หมดเวรกรรมเมื่อไร ก็ตัดใจทำดีได้
– ไม่สู้ไม่หนี หมั่นสร้างความดีเข้าไว้
– กรรมใครกรรมเขา เอาตัวเองให้รอดก่อน
– ตัดรอนประโยชน์ตน เพราะสนใจเรื่องคนอื่น
– ไม่ฝ่่าฝืนทำกรรม ด้วยทำการรักษาศีล ๕
– ถ้ามีศีลครองใจ ชีวิตสุขสดใสก้าวหน้า
– อยู่กันด้วยความรักเมตตา จะประสานความสามัคคีในหมู่คณะ
– เจริญสติปัฏฐาน ๔ เป็นหลักประกันชีวิต
– อธิษฐานจิตประจำแก้ไขกรรมในอดีต
– จิตงามใส เพราะใส่ใจในการปฏิบัติ
– รักตน ก็อย่าเป็นคนประมาทเผลอไผล
– ทำในสิ่งดี ย่อมได้สิ่งดีตอบแทน
– ธรรมอำนวยพร
**พระคุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล**
– ปฏิสันถารธรรม
– คนหมดราคา เพราะว่าขาดศีลธรรม
– บ้าน จุดเริ่มสำคัญของการสร้างสรรค์สังคม
– วิธีอบรมที่ได้ผล คือ ทำตนให้เป็นตัวอย่าง
– วัด แหล่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันใจไม่ให้ตกต่ำ
– โรงเรียน ถ้าใฝ่ธรรมก็ช่วยลดปัญหา
– ขาดกตัญญูกตเวทิตา ชีวิตก้าวหน้าไม่ได้
– มารดาบิดา มีความหมายว่าอย่างไร
– พ่อ แม่ ท่านทำหน้าที่อย่างไร
– ถึงได้เรียกว่า ผู้มีพระคุณมากยิ่งนัก
– ความรักลูกของพ่อแม่ เที่ยงแท้ไม่จางหาย
– มีประสบการณ์ในชีวิต ทำให้คิดถึงคุณคน
– คลอดลูกหนึ่งหน ก็เหมือนเดินสู่ถนนสงครามชีวิต
– จะลิขิตชีวิตลูก ต้องปลูกด้วยแบบแผน
– พ่อแม่ขาดแคลนคุณธรรม จะนำความดีสู่ชีวิตลูกได้อย่างไร
– แม่ใฝ่ธรรม ถึงเป็นแบบอย่างดีงามของบุตร
– มีลูกสุดแสนดี เป็นศรีแก่ครอบครัวนั้น
– อย่าพึ่งฝันไปถึงสวรรค์นิพพาน เจริญกรรมฐานให้รู้บุญคุณคนให้ได้ก่อน
– สอนตนให้รู้บุญคุณคนไม่ได้ จะกลับกลายเป็นคนอัปรีย์จัญไรในโลก
– ตกนรกทั้งเป็น ถ้ามีกรรมเวรเพราะทรพี
– อยากได้ดี ต้องมีความสำนึกในพระคุณท่าน
– คุณณมารดาบิดา สุดพรรณนามหาศาล
– วิธีการบูชาพระคุณบิดรมารดา
– ๑. เลี้ยงดูรักษากาย-ใจ ท่านตอบแทนคุณ
– ๒. เกื้อหนุนทำกิจการงานของท่าน
– ๓. ชื่อเสียงตระกูลวงศ์วานรักษาไว้
– ๔. ทำตัวให้มีค่าคู่ควรรับทรัพย์มรดก
– ๕. ท่านลาล่วงลับจากโลกทำบุญอุทิศให้
– พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุดยิ่ง
– ยาใจ คือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่อายุยืน
**กรรมฐานแก้กรรมได้**
– ธรรมปฏิสันถาร
– กรรมฐาน คืออะไร
– กำชะตาชีวิตของตนได้ ถ้าเข้าใจตัวกำหนด
– ทุกท่านโปรดอย่าประมาทสงครามชีวิต
– ตั้งจิตทำกรรมฐาน ท่านจะแก้ทุกข์ได้
– ยามยังสาวหนุ่มทุ่มเวลาหาความรู้ไว้
– ยืนหนอ ๕ ครั้ง สร้างพลังใจ ให้มีสติตั้งมั่น
– ท่านที่เจริญสติปัฏฐานสี่ ชีวิตดีทุกด้าน
– กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีสติกำหนดรู้อิริยาบถทางกายในทุกการเคลื่อนไหว
– เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ความรู้สึก แม้บังคับไม่ได้ แต่ก็ต้องใช้สติควบคุมไว้
– จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน จิต ธรรมชาติรับรู้อารมณ์ทุกสิ่ง ยิ่งต้องกำหนดให้ดี
– กำหนดจิตได้ ทำให้มีความคิดที่ถูกต้องเป็นธรรม
– ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน กำหนดสภาวธรรมที่เกิดในปัจจุบันได้ จะไม่ฟุ้งซ่าน
– เจริญสมาธิด้วยสติปัฏฐาน เหมือนการสะสมหน่วยกิตปัญญาให้กับจิต
– คนที่รู้ดวงชะตาชีวิตล่วงหน้าได้
– เพราะทำกรรมฐานจนมีปัญญาภายใน
– สวดมนต์ไหว้พระ แล้วเจริญกรรมฐาน
– ช่วยบรรเทากรรมที่เคยทำกับพ่อแม่
– มีแต่ศรัทธาถ้าขาดความเพียรปฏิบัติ
– ก็ไม่อาจทำปัญญาในตัวให้เกิดได้
– เวทนาอุปสรรคใหญ่ของผู้ปฏิบัติใหม่
– ขันติ อดทนได้ อาวุธที่ใช้สู้เวทนา
– อายุ ไม่ใช่อุปสรรคในการปฏิบัติ
– กรรมฐานขจัดกรรมได้แน่
– ธรรมอำนวยพร
**อานิสงส์ในการสวดพุทธคุณ**
– สามรัตนะรวมเป็นหนึ่ง จึงเรียกรัตนตรัย
– พุทธชัยมงคลคาถา คือ คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
– วิธีการสวดพุทธคุณให้เกิดอานิสงส์
– ลงมือสวดทุกวัน ครอบครัวท่านอยู่เย็นเป็นสุข
– ขั้นตอนสวดอานิสงส์การสวดพุทธคุณ
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– ชัยปริตร (มหากา)
– บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– พลังพุทธานุภาพ
– ทำกรรมฐานด้วยตั้งจิตอุทิศบุญได้ผลดียิ่งขึ้น
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนกุศล
– บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
– บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– บทอธิษฐานจิต