กรรมก่อผลคนก่อกรรม

18฿

รหัส isbn 978-616-268-220-9
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ ปอนด์
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 64  หน้า
ราคาปก 18  บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

กรรมก่อผล คนก่อกรรม” หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ซึ่งท่านอธิบายว่า “กรรม เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นไปอยู่โดยธรรมดาสามัญ พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาความจริงนี้แหละมาสั่งสอน มิได้ทรงแต่งเรื่องของกรรมขึ้นเอง ทั้งมิได้ทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงบิดผันไปจากความจริง ทรงชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้น” ผลงานที่ควรอ่านอย่างยิ่ง รวบรวมสาระโดย #ไพยนต์ กาสี