fbpx
Sale!

กรรมก่อผลคนก่อกรรม

18฿ 16฿

รหัส isbn978-616-268-220-9
ขนาดสินค้า14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
ความหนา70  แกรม
น้ำหนัก70  กรัม
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า
ราคาปก18  บาท

รายละเอียด

รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

กรรมก่อผล คนก่อกรรม” หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเรื่องเกี่ยวกับ “กรรม” ซึ่งท่านอธิบายว่า “กรรม เป็นเรื่องของความจริงที่เป็นไปอยู่โดยธรรมดาสามัญ พระพุทธเจ้าก็ทรงยกเอาความจริงนี้แหละมาสั่งสอน มิได้ทรงแต่งเรื่องของกรรมขึ้นเอง ทั้งมิได้ทรงยักย้ายเปลี่ยนแปลงบิดผันไปจากความจริง ทรงชี้แจงแสดงเปิดเผยไปตามหลักความจริงเท่านั้น” ผลงานที่ควรอ่านอย่างยิ่ง รวบรวมสาระโดย #ไพยนต์ กาสี