กรรมกำหนด

18฿

รหัส isbn 978-616-704-742-3
ขนาดสินค้า 14.5 x  21.0  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ กรีนรีด
ความหนา 70  แกรม
น้ำหนัก 70  กรัม
สีหมึกพิมพ์ 1  สี
จำนวนหน้า 48  หน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมกำหนด และวิธีทดแทนพระคุณพ่อแม่

๑. กรรมกำหนด
– กฎกรรมรู้ได้ด้วยทำกรรมฐาน
– มีทาน ศีล ภาวนา พาตนพ้นกรรม
– ทำตัวเป็นประโยชน์ ทุกข์โทษไม่มี
– สร้างที่พึ่งให้กับตน ด้วยเร่งฝึกฝนสมาธิ
– มีสติอยู่กับตัว จะไม่หลงมัวเมาใฝ่ต่ำ
– ปิดทางก่อกรรม ต้องสำรวมอายตนะ ๖
– ขี้โรค พิการ อายุสั้น กำหนดกรรมจากการฆ่าสัตว์
– พบความพิบัติขัดสน กำหนดกรรมจากการลักทรัพย์
– ครอบครัวย่อยยับมีแต่ปัญหา กำหนดกรรมจากมักมากในกาม
– พบแต่คนหลอกลวงไม่จริงใจ กำหนดกรรมจากการโกหกผู้อื่น
– ปัญญาอ่อนไม่สมประกอบ กำหนดกรรมจากชอบเสพสิ่งเสพติด
– แผ่เมตตาให้ทุกชีวิตที่เคยทำกรรมกับเขา ผ่อนผลกรรมของเราให้เบาลง
– ตกลงใจสู้เวทนาเวลาปฏิบัติ จะทราบชัดถึงผลของกรรมในอดีตที่ผ่านมา
– บิดา-มารดา ทำกรรมไม่ดี
– มีความเดือดร้อนถึงลูกหลาน
– จะใช้กรรมฐานแก้กรรม ต้องทำให้จริงแท้
– แก้กรรมใหม่ ด้วยใช้กรรมฐาน
– แก้กรรมเก่า ด้วยการยอมชดใช้หนี้กรรม
– อำนวยพรให้ทุกท่านพ้นกรรม
๒. วิธีทำดีทดแทนคุณพ่อแม่
– หนี้ที่ทดแทนไม่มีวันหมด
– หนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่ คือ หนี้บุญคุณพ่อแม่
– วันเกิดของเรา คือ วันตายของใคร ?
– วันเกิดของเรา อย่าลืมพ่อแม่
– เจริญกรรมฐาน อธิษฐานให้พ่อแม่เจริญยศ
– ขออโหสิกรรม ที่ได้ล่วงเกินพ่อแม่
– ลูกกตเวที ส่งเสริมพ่อแม่ให้มีสัมมาทิฐิ
– มีความสุขเมื่อไร อย่าลืมนึกถึงผู้ให้กำเนิด
– พ่อแม่เป็นพระในบ้านที่ประเสริฐสุด
– ยาอายุวัฒนะบำรุงใจพ่อแม่
๓. อิส๎วาสุ พาหุง มหากาฯ คาถาพิชิตมาร
– สวดพาหุง มหากาฯ นำพาชีวิตสู่ความรุ่งเรือง
– บทบูชาพระรัตนตรัย
– บทกราบพระรัตนตรัย
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทไตรสรณคมน์
– บทสรรเสริญพระพุทธคุณ
– บทสรรเสริญพระธรรมคุณ
– บทสรรเสริญพระสังฆคุณ
– พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
– บทชัยปริตร (มหากา)
– สัพพมงคลคาถา
– บทอิติปิ โส เท่าอายุ + ๑
– พระคาถาชินบัญชร
– บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
– บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
– บทแผ่ส่วนกุศล
– บทอธิษฐานขออโหสิกรรม
– บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
– เจริญกรรมฐานหลังการสวดมนต์
– บทอธิษฐานจิต