บทสวดมนต์

คาถาเงินล้าน

หลวงพ่อฤๅษีลิงดำแนะให้ภาวนาวันละ ๓ จบ ๙ จบ ทำให้เจริญทรัพย์ เงินทองไม่ขาดมือ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ. (๓ จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม.

พรหมา จะ มะหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ.

พรหมา จะ มะหาเทวา อะภิลาภา ภะวันตุ เม.


มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุ เม.

มิเตพาหุหะติ.

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ


วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม.

สัมปะติจฉามิ เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤๅๆ.

Related posts